Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Personopplysningar

Personopplysningslova stiller krav til informasjon om bruken av datasystem og behandling av personopplysningar. Her finn du informasjon om personopplysningar i datasystem som er i bruk i utdanningssektoren i Møre og Romsdal.

Personopplysningsloven med forskrift regulerer bruk av personopplysningar, desse ligg tilgjengeleg på http://www.lovdata.no.

Digitale verktøy og tenester

Digitale ferdigheiter er ein viktig føresetnad for vidare læring og for aktiv deltaking i eit arbeidsliv og eit samfunn i stadig endring. 

Skolemiljø

Mobbing, plaging og erting er ulovleg. Verken elevar, lærarar eller andre på skulen har lov til å mobbe andre.