Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Omstilling 2020 - Ny administrativ organisering

Ny administrativ organisering - omstilling 2020

Prosjektnytt

 

Prosjektnytt 7.11.2019

Fylkesrådmannen har vedtatt ny administrativ organisering. Dette har skjedd etter eit personalseminar med tilsette 26.september, vidare behandling i prosjektorganisasjonen og etter drøftingar med hovudtillitsvalte 31.oktober.
 

Prosjektnytt 6.11.2019

Utgreiingane for mange av tiltaksområda i Omstilling 2020 er no avslutta. Fylkesrådmannen offentleggjorde i går innstillingane sine i sakene som fylkestinget skal vedta i desember.
 

Prosjektnytt 30.08.2019

Prosjektet er no inne i ein intensiv og avgjerande fase. I løpet av september og oktober vil ei rekkje aktivitetar bli gjennomført for å sikre eit best mogleg avgjerdsgrunnlag innafor stramme tidsfristar. Dei viktigaste vedtaka på administrativt- og politisk nivå vil bli tatt før årsskiftet.
 

Prosjektnytt 21.06.2019

Fylkestinget har fastsatt konkrete måltal for kor mykje vi må redusere i drifta. I 2020 skal vi som trinn 1 redusere drifta med 112 mill. kroner, på lengre sikt er målet av i skal samla ned med 240 mill. kroner. Dette vil påverke alle delar av organisasjonen. 

Prosjektnytt 8.03. 2019

Forprosjektet i Omstilling 2020 går no mot slutten. Her har det mellom anna vore gjennomført ei omfattande organisasjonsanalyse. Snart er det klart for oppstart av hovudprosjektet.
 

Prosjektnytt 19.12. 2018

Julehelsing frå fylkesrådmannen
 

Prosjektnytt 3.12.2018

Forprosjektet til omstilling av organisasjonen mot 2020 er godt i gang. No lanserer vi nye prosjektnettsider der du kan følgje prosjektet og lese meir om kva som skal skje vidare.
 

Prosjektnytt 10.10.2018

Arbeidet med forprosjektet til «Møre og Romsdal fylkeskommune – omstilling av organisasjonen mot 2020» er no godt i gang. 
 
 

Nytt organisasjonskart_PER 7.11.

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir

Elever i klasserom - foto: Terje Aamodt