Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Ordensreglement

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD
FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKULANE
I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

Forskrift om ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Møre og Romsdal Fylkeskommunen er vedteke av Fylkesutdanningssjefen 8.6.2015 jmf vedtak i Fylkestinget T-77/14.

Ordensreglementet som er gjeldande frå 1.8.2015. 

Orden-og fraavaer

Endringer i fraværsreglement

Skuleigar sitt fraværsreglement er oppdatert på bakgrunn av endringar fra Udir – nye regler om trafikkopplæring. 

Les meir

Endringar i fråværsreglement

Skuleeigar har oppdatert fraværsreglementet til skulane i Møre og Romsdal fylkeskommune på bakgrunn av endringer gjort av Udir;
– dette gjeld nye reglar om trafikkopplæring og fråvære i skulen.

Dette til informasjon.

Les meir

Orden-og fraavaer