Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Bestille profilerings- og gåveartiklar

Treng du profileringsartiklar eller ei gåve?
Vi har no ein ny avtale med Strømmes for innkjøp, og denne gjeld for heile fylkeskommunen. 

Anskaffingsansvar

Avdelingsleiar/rektor har saman med anskaffingsansvarleg i kvar avdeling/verksemd, ansvaret for at fylkeskommunen sin vedtekne innkjøpsstrategi blir følgt.

Elevråd

Elevrådet er elevane sitt høgste organ på skulen.

Eksempel på saker som elevrådet arbeider med er:

  • Læringsmiljøet
  • Arbeidstilhøva
  • Velferd/sosiale tiltak
  • Saker frå AU-møta

 

Elevrådskontakt: Ingunn Pettersen

AMU/OD-møter

Info om AMU ved skolen og referat frå møta.