Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Personopplysningar

Personopplysningslova stiller krav til informasjon om bruken av datasystem og behandling av personopplysningar. Her finn du informasjon om personopplysningar i datasystem som er i bruk i utdanningssektoren i Møre og Romsdal.

Personopplysningsloven med forskrift regulerer bruk av personopplysningar, desse ligg tilgjengeleg på http://www.lovdata.no.

Stillingsbanken

I samband med oppseiingar er fylkeskommunen å sjå som ei verksemd. For å få ei samla oversikt over ledige stillingar og overtallig personale, er det oppretta ein stillingsbank i personalseksjonen i administrasjonsavdelinga og ein i utdanningsavdelinga. Stillingsbankane rapporterer til kvarandre slik at dei samla ivaretek alle tilsette i fylkeskommunen.

Visma InSchool - VIS

Novembernytt fra VIS.

VIS - Visma Inschool skal innføres som nytt skoleadministrativt system for alle skolene høsten 2020. 

Skolene har nå vært på kurs 1 - etablere rammene for skoleåret. Hver skole hadde 3 deltakere på kurset, og de må sørge for intern opplæring. Det neste kurset er i slutten av november og tar for seg temaene fagvalg og stillingsplan. 

VIS blir tema på orientering og drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte den 21.11 og på rektormøte den 12.12. 

Les meir