Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


0M4A1128fx

Foreldremøte tysdag 3. og onsdag 4.september

Herøy vgs inviterer til felles foreldremøte ved skulen, tysdag 3. og onsdag 4.september.

Les meir

Tilbod til vaksne

Karriere Møre og Romsdal er rådgjevartenesta for deg som er vaksen:

  • Rettleiing om utdanning og arbeid
  • Interessekartlegging
  • Råd i arbeidet med å skrive CV eller jobbsøknad
  • Råd til jobbintervjuet
  • Kurspakkar for privat og offentlig sektor

Er du over 25 år og ynskjer utdanning på vidaregåande nivå, kan du og ta kontakt med ressursenteret.

Felles foreldremøte 3. og 4.september

Felles foreldremøte 3. og 4.september

Felles foreldremøte 3. og 4.september

Reglement

Alle vidaregåande skular i Møre og Romsdal har felles reglar. 

Dette gjeld IKT, skulebibliotek, orden og fråvær. Reglementet som gjeld eksamen, finn du i eiga fane

Husreglar

Rammeprogram - fylkestannlegens etatssamling 2019

17. september

(09:30 Registreringa opnar)
10:00 Registrering, kaffe og ein matbit.
10:30 Opning. 
Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik
10:50 Fylkestannlegens time og merksemd til medarbeidarar med 25 års teneste.
Fylkestannlege Anthony Valen
12:00 Motiverande intervju.
Tannlege dr. odont Karin Sjøgren
13:00 Lunsj
14:00 Motiverande intervju
15:45 Kompetanseklinikk, pedodonti og henvisningsrutiner
16:30 Avslutning
16:30 Møte i arbeidstakarorganisasjonane
17:00 Omvising og orientering - Ålesund kompetanseklinikk (frivillig)
20:00 Tapasaften, musikalsk innslag og sosialt samvær

18. september

08:30 Omstilling 2020 - tannhelsetenesta ved eit vegskilje
09:45 Barnevern.
Overtannlege Siv Lilleholt
10:45 Barnevernsproffene fra Forandringsfabrikken.
12:00 Lunsj
13:00 Rus, psykiatri og frykt. Hvordan møte på beste måte.
Opplæringskonsulent Rune Sundt, Fossumkollektivet.
15:30 Avslutning 

Les meir