Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Skuleskyss

Alle elevar som har ein dagleg skuleveg på minst 6 km, har rett på fri skuleskyss. Det blir kravd skulebevis på bussen.

Les fylket sin informasjon og reglement om skuleskyss.

Ved skulestart får du utdelt skjema for å søke om skuleskyss dersom du oppfyller vilkåra.

Bussrutene finn du her. Frå Moa tek det berre 40 minutt å reise med buss og ferge til Sykkylven sentrum.

0M4A1344fx

0M4A1367fx

Helsesjukepleier

Avdeling for administrasjon og drift

Avdeling for drift og administrasjon ved skulen finn du ved A-bygget. 

Rådgjevar

Elever som treng ein vaksen samtalepartnar i samband med spørsmål eller problem på skulen kan gå gjennom rådgjevaren sin. Rådgjevarane har taushetsplikt på lik linje med ein lærar.

Liv er sosialpedagogisk rådgjevar. Ho kan hjelpe eleven med:

 • rådgjeving om sosiale spørsmål, slik at du finn deg til rette i opplæringa
 • personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa di
 • tilrettelegging på skulen, t.d. eksamen
 • å opprette kontakt med hjelpeinstansar utanom skulen

Dagfinn er yrkes- og utdannings-rådgjevar. Han kan hjelpe eleven med spørsmål om:

 • ulike yrke
 • arbeidsmarknaden no og framover
 • utdanning, i Norge eller i utlandet
 • bruk av interesse-testar
 • utveksling
 • jobbsøking
 • Lånekassen