Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


5. Rapportering

HMS-ÅRSRAPPORT blir levert i januar kvart år.

MILJØFYRTÅRNRAPPORT blir levert årlig gjennom miljørapporteringssystemet til stiftinga Miljøfyrtårn.

 

 

Skuleutval

 

Det skal være skuleutval ved alle vidaregåande skular. I utvalet skal det vere representantar frå lokalsamfunnet, elevar, tilsette, foreldre og fylket.

Skuleutvalet er i eit rådgjevande organ med følgjande mandat:

1. Skuleutvalet skal vere det organet der alle partar i skulesamfunnet møtast for å drøfte og legge fram sine forventningar til opplæringa frå eigen ståstad.

2. Skuleutvalet skal ha fokus på skulen si rolle som regional utviklingsaktør innanfor kompetansebygging.

3. Skuleutvalet skal ha fokus på at brukarane skal kunne få uttrykke sine oppfatningar av skulen, og på at brukarundesøkinga vert følgt opp. 

Utdanningsvegar i TIP og EL-fag s 1 av 2 (1)

Utdanningsvegar i TIP og EL-fag s 2 av 2 (1)

IMG_9630

Vegen vidare

Etter du er ferdig hos oss, anten du har fått fagbrev eller studiekompetanse, har du mange moglegheiter foran deg.
Til høgre finn du nokre lenkjer som kan hjelpe deg vidare.