Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Fannefjord vgs skal vi ha plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for skolen. 

7. Opplæring

Opplæringa i HMS arbeid skjer både internt ved skolen og i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune.