Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Databehandleravtalar

Personopplysningslova og personopplysningsforskrifta implementerer personverndirektivet til EU frå 1995 i norsk lovgiving. Lovverket gjeld når opplysningar om tilsette, elevar og foreldre/føresette skal behandlast elektronisk. Dette kan du lese meir om på Lovdata. 

Her finn du oversikt over dei databehandlaravtalane som Møre og Romsdal Fylkeskommune har inngått med ulike leverandørar. 

Samferdsel

Kart som viser kommunefordelinga (pdf-format for nedlasting)

 

 "Klikk" på kartet for større bilde 

Les meir

3. Avvik og risiko

 

På UPA skole ivaretek ein arbeidsmiljøet til både elevar og tilsette ved å ha fokus på følgjande:

  • ergonomi
  • inneklima
  • psykososialt arbeidsmiljø
  • god helse
  • tryggleik
  • branntryggleik
  • forureining
  • elektriske anlegg

 

 Arbeidsmiljøet blir ivaretatt gjennom:

 Brannøvingar

 Vernerundar

 Risikovurdering

 Innspel frå elevar og tilsette

'AMU handsamar og vedtek handlingsplanar etter vernerundar og risikovurderingar. UPA skole bruker til dette formålet Riskmanager.

AMU har også ansvar for å sjå til at det som kjem fram i handlingsplanane blir gjennomført innan fastsatt tidsfrist.

Alle avvik blir handsama i AMU.

UPA skole er en liten skole der personalet samlast kvar dag. Avvik blir også fortløpande tatt opp i fellesmøter og deretter registrert i Riskmanager.

For inneverande år og neste år er vi sju tilsette ved Upa skole. Fem av desse sit i AMU. AMU har bestemt at vi ved skolestart 2019/2020, skal, så sant det ikkje er noko spesielt, gjennomføre alt i samla kollegium. I Arbeidsmiljølova står det at det er påkrevd AMU for organisasjonar over 50 tilsette, og i tilfelle i organisasjonar med  meir enn 20 tilsette. Det vert for vår del lite hensiktsmessig og bruk av tid å dele i fleire møte når vi er så få.

Møte i fylkesutvalet 17. juni

I samband med fylkestingssamlinga er det eit ekstraordinært møte i fylkesutvalet. Bypakke Ålesund og aksjeteikning i Helseinvoasjonssenteret er mellom sakene som skal behandlast. 

Les meir