Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Elevfri

Privatist

Privatist

Alle eksamenskandidatane skal ha gjort seg kjent med reglar for eksamen før eksamensdagen.

Du finn til ei kvar tid ei oversikt over eksamensdatoar (både sentralgitte og lokalgitte) her.

Programvare, nettressursar, hjelpemiddel

Det er ein del ting og tang som må vere på plass på datamaskina di før du møter på eksamensdagen.

På sjølve eksamensdagen er skulen sitt nettverk stengt, lukka, låst, sperra - ja, du forstår!

Difor må du til dømes ha lasta ned programvare før du møter til eksamen.

Elles vil der vere nettstadar som vil vere opne for deg, sjølv om nettet er stengt (eitt av dei mange mirakla i nettverda).

Elev

Er du elev og har rett til ny, utsett eller særskilt eksamen, skal du melde deg til den skulen du var elev ved då du hadde faget.

Dersom du treng meir informasjon rundt eleveksamen, ta kontakt med eksamensansvarleg på skulen din.

Eksamensdatoar finn du til ei kvar tid her.