Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Slik blir ei sak forberedt og behandla

Tilrettelegging av eksamen

Etter søknad kan elevar få tilrettelagt forholda ved eksamen. Du må dokumentere dine behov med ein sakkunnig uttale, f.eks. frå PPT som seier kva tilretteleggingstiltaka bør vere. 

Hugseliste

Kulturrabatt

Kulturkort for ungdom var eit prosjekt satt i gang av Kulturdepartementet, men opphøyrde i 2015 frå staten si side. Møre og Romsdal fylkeskommune har vald å vidareføre Kulturrabatt for ungdom i eigen regi. Ordninga gir ungdom 25 prosent rabatt eller meir på kulturopplevingar ved ein del institusjonar, til dømes kino og kulturhus.