Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Betaling og satser

Eksamensavgifta skal betales ved å bruke betalingskort (Visa eller Mastercard) ved oppmelding. Du må betale for at oppmeldinga skal bli registrert!  

Vidaregåande opplæring 2019-2020

Skal du søke vidaregåande opplæring for skoleåret 2019-2020?

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift

Kven meiner du fortener Fylkesprisen Årets Bedrift? 

Kandidatane kan komme frå alle bransjar innan industri, handverk og service.

Skriv kort om bedrifta og kvifor du meiner bedrifta fortener prisen.

Kriteria for "Fylkesprisen for Årets Bedrift"

Ved tildeling av prisen vil vi legge vekt på følgande:

  • Bedriftsøkonomisk vurdering
  • Rolle i regional næringsutvikling (teknologi- og kompetanseutvikling, innovasjon, nyetablering og sysselsetting, ringverknader i lokalsamfunn og region og internasjonalisering)
  • Miljøprofil (omfattar både generell miljøprofil, miljøvenlege produkt og miljøvenleg produksjon)
  • Organisasjon (leiing, rekrutterings- og personalstrategi, HMS-profil)

Kunstnarstipend

Ei årleg stipendordning som gjeld alle kunstuttrykk.

Søknadsfrist: 01.04.2019

Les meir