Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


KVT_H18_1

KVT_H18_2

Regnskap

Fagdag presentasjon

4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Rauma videregående skole skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for skolen

Handlingsplan BHT og Rauma VGS

(Neste års plan, 2018, er felles og et arbeidsårshjul som er lagt fram for Stamina. De har gode innspill som vi skal arbeide videre med sammen)

Handlingsplan HMS