Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Utskrift

Utskrift har aldri vore smartare!

Søk støtte til reiselivsutvikling

Formål: Gode prosjekt/utviklingstiltak som byggjer opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevingsfylke nr. 1» knytt til satsinga «Reiseliv, mat og kultur».

Vilkår: Midlane skal gå til tilretteleggande tiltak for reiselivsnæringa. Prosjekta som skal få støtte må bygge opp under posisjonen «Møre og Romsdal som opplevingsfylke nr. 1».

Målgruppe: Alle relevante aktørar i reiselivsnæringa

Søknadsfrist: Løpande gjennom året.

Søkeportal: www.regionalforvaltning.no

KMK2018

Likestilling og inkludering (i dette også universell utforming)

Møre og Romsdal har lågare skår enn lands­gjennomsnittet på 9 av 12 indikatorane i SSB sin likestillingsindeks. Arbeidsmarknaden er klart kjønnsdelt og det er eit tydelig kjønns­skille i jobbval, arbeidstid og løn. Fylkeskom­munen vil prioritere tiltak som kan vere med å jamne ut desse skeivheitene. 

Les meir

OU-prosessen fagskole

OU-prosessen fagskole