Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Tur til tingeretten

Tysdag 09/1 var sosiologiklassa på tur til Ålesund. Målet var tingretten, der vi endeleg hadde fått høve til å følgje ei ekte rettssak. 

Les meir

Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta er eit tilbod til ungdom som ikkje er i opplæring eller i arbeid

Heile kapittel 13 endra 01.02.2012

Endringane inneber ingen nye oppgåver for oppfølgingstenesta, men er presiseringar som skal gjere rolla og oppgåvene til oppfølgingstenesta tydeligare. Rundskriv Udir-11-2012 http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Skoleeiers-ansvar/Udir-11-2012/

Fotokonkurranse 2018

Vi treng fleire bilde på bilde.mrfylke.no, og du kan hjelpe oss. Last opp bilda dine og bli med på konkurransen. Vi deler ut premie for det beste bildet kvar månad. I januar 2019 vil vi kåre det beste bildet som er sendt inn i 2018.