Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Rutinar for dokumentinnsyn

For å behandle innsynsbegjæringer på en riktig måte har juridisk avdeling laget retningslinjer for hvordan det skal gjøres.

Nye verkty for samhandling

Møre og Romsdal fylkeskommune har den siste tida tatt i bruk ein rekke verkty for å lette samarbeid i og utanfor organisasjonen.

Les meir

Personalmapper

All korrespondanse mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og en tilsatt skal hovedsakelig journalføres på den tilsattes personalmappe. Det er oppretta en egen arkivdel PERS. Alle elektroniske personalmapper blir lagret i denne arkivdelen.

Møremusikarane

Møremusikarordninga er ei profesjonell musikarordning som skal sikre gode musikktenester til kulturlivet i Møre og Romsdal. Ordninga omfattar mellom anna Møre og Romsdal fylkeskommune sine fast tilsette musikarar og verksemda deira. I tillegg kan fylket på frilansbasis engasjere andre profesjonelle musikarar til oppdrag for kulturlivet i fylket.

Fylkesveg

Fylkeskommunen er største vegeigar i Møre og Romsdal, med ansvar for over 3100 kilometer fylkesveg.