Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Orientering om koronasituasjonen

Les om fylkeskommunen si handtering av koronasituasjonen, inkludert retningslinjer for gjennomføring av undervisninga på dei vidaregåande skulane: https://mrfylke.no/om-oss/koronaviruset.

Les meir

Bibliotek

I biblioteket kan du finne bøker, filmar og tidsskrift til både nytte og glede. Saman kan vi finne akkurat det du er ute etter. Spør gjerne!

Biblioteket er også staden for å nytte ledige stunder til skulearbeid. Vi har både studieplassar og bord til gruppearbeid. 

DIGITALE RESSURSAR I DESSE KARANTENE-TIDER 
finn du her
Du finn både trykte bøker, lydbøker, artiklar, podcaster, filmar og ulike nettbaserte arrangement i Karanteket.no

Utvida moglegheit for lån og stipend

Elevar og studentar får utvida moglegheit til å søkje om lån og stipend, i tillegg blir reglane for rapportering av fråvær og avbrot for heile vårsemesteret 2020 endra.

 

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet bestemt at elevar og studentar får moglegheit til å søkje om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søkje var opphavleg 15. mars, men søknaden opnar etter planen igjen tysdag 24. mars.

Den utvida søknadsfristen gjeld både studentar i høgare utdanning og elevar i andre utdanningar, som ikkje har søkt om støtte innan 15. mars, eller ikkje har søkt om fullt lån og stipend for vårsemesteret. Dei som allereie får fullt lån og stipend, kan ikkje få meir og skal derfor ikkje søkje.

Les meir