Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


bilde

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa. 

Les meir

Innspel til prosjektgruppa

Har du innspel til Møre og Romsdal som region mot 2025, kan du skrive/sende det her:

Les meir

Innspel

Møre og Romsdal som region mot 2025
  1. Takk for innspel

Aktivere_Outlook_Chattehistorikk

undervisningsevaluering