Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Til elevar og føresette i 1ST (utdanningsprogram for studiespesialisering) skuleåret 2019/2020

Til elevar på Vg1 studiespesialiserande hausten 2019                                               Ulsteinvik, juli 2019

 

Informasjon om val av matematikkfag:

Det vert undervist i to ulike matematikkurs på VG1. Begge kursa er på 5 timar kvar veke gjennom heile året og begge er avsluttande etter VG1, det vil seie at karakteren kjem på vitnemålet.

Matematikk 1T (T står for Teoretisk retta)er tenkt for deg som er spesielt interessert i faget og meiner at arbeidet går fint, eller veit at du får bruk for mykje matematikk i vidare studie. Med 1T kan du gå vidare med matematikkursa R1 og R2 (matematikk for realfag)dei to neste åra her hos oss. Du kan også velje S1 og S2 (matematikk for samfunnsfag)eller 2P (sjå meir info om P-faget lenger nede i skrivet)

Matematikk 1P (P står for praktisk retta) er mindre teoretisk, og mange vil nok sjå på det som eit enklare kurs enn 1T. Med 1P kan du velje å gå S1 og S2 dei neste to åra.

Dei som ikkje ynskjer å velje nokon av faga S1, S2, R1, R2 må ta faget 2P på VG2. Dette gir deg kompetanse til å kunne søkje på alle studie som ikkje har særskilde krav til matematikk.

Enkelte vidare studie kan stille krav til at ein har R1/R2 eller S1/S2. Dersom du lurer på kva krav dei ulike studia stiller, eller kva fag som gir ekstra studiepoeng, kan du finne ut meir om dette på www.samordnaopptak.no

Dersom du vil vite meir om kva som er det faglege innhaldet i dei ulike kursa finn du læreplanane på: www.udir.no , sjå «Finn læreplan».

 

Gje melding om kva matematikkfag du vil ha på: skolestart.mrfylke.no

 

 

Karen Topphol

Avdelingsleiar realfag

Til elevar og føresette i 1ID (utdanningsprogram for idrettsfag) skuleåret 2019/2020

Til elevar på Vg1 idrettsfag hausten 2019                                                       Ulsteinvik, juli 2019

 

Informasjon om val av matematikkfag:

Det vert undervist i to ulike matematikkurs på VG1. Begge kursa er på 5 timar kvar veke gjennom heile året og begge er avsluttande etter VG1, det vil seie at karakteren kjem på vitnemålet.

Matematikk 1T (T står for Teoretisk retta)er tenkt for deg som er spesielt interessert i faget og meiner at arbeidet går fint, eller veit at du får bruk for matematikk i vidare studie. Med 1T kan du gå vidare med matematikkurset S1 (matematikk for samfunnsfag) det neste året her hos oss, eller du kan velje 2P (sjå lenger nede i skrivet).

Matematikk 1P (P står for praktisk retta) er mindre teoretisk, og mange vil nok sjå på det som eit enklare kurs enn 1T. Dersom du tek 1P må du ta faget 2P på VG2. Dette gir «generell studiekompetanse» som betyr at du kan søkje på alle studie som ikkje har særskilde krav til matematikk.

Dersom du vil vite meir om kva som er det faglege innhaldet i dei ulike kursa finn du læreplanane på: www.udir.no , sjå «Finn læreplan».

Dersom du lurer på kva krav til matematikk ulike studie stiller, eller kva fag som gir ekstra studiepoeng, kan du finne ut meir om dette på www.samordnaopptak.no

Gje melding om kva matematikkfag du vil ha på nettsida: skolestart.mrfylke.no

 

 

Karen Topphol

Avdelingsleiar realfag

Er du vaksen og treng nokre fag for å kome deg litt vidare?

Då kan du kanskje vere elev på Ressurssenteret her ved Ulstein vgs.

Ressurssenteret tilbyr matematikk, norsk, engelsk, historie, samfunnsfag og naturfag.

Det blir informasjonsmøte om vaksenopplæringa onsdag 14.august kl 18 på auditoriet.

Undervisninga startar i veke 35 (26.august). Du finn planen her, heilt nederst på sida.

Dersom du har spørsmål i løpet av sommaren, kan du sende epost til janne.fylsvik.ronningen@mrfylke.no.

Les meir

Du må velje retning innan matematikk før du begynner til hausten

Vi ynskjer at alle elevar på idrett og studiespesialisering skal velje retning innan matematikk før dei tek til på VG1.

Sjå meir info om dei ulike kursa i menyen til venstre.

Du vel matematikk på www.skolestart.mrfylke.no

Les meir

Skulestart 2019-2020

Elevane møter mandag 19.august kl.08:20!
Dette gjeld også alle TT-elevane (TAF-elevane).
 
Dei første skuledagane vil gå etter eit eige oppsett. For elevar som startar første året, og nokre klasser på andre og tredje året, vil vi køyre eit eige skulestartprogram, slik du blir kjent med dei andre elevane. Elles vil vi gje nødvendig informasjon og de får tid til å ordne praktiske ting som bøker, PC, skap mm.

Vel møtt :)
Ulstein vidaregåande skule ser fram til å ha akkurat deg som elev og ønskjer deg velkomen til skulestart.

Margaret Alme
rektor
Ulstein vgs

Klassedeling - prinsipp

Ulstein vgs fyl desse prinsippa ved klassedeling:

  • Kjønn, så jamn fordeling som mogleg
  • Geografi, så jamn fordeling som mogleg, vi prøver å blande elevar frå ulike bygder
  • Inntakspoeng, mest mogleg like klasser i høve fagleg nivå
  • Samling av ressursar
  • Vi prøver å unngå nære slektsrelasjonar mellom elev og lærar viss dette er mogleg å få til
  • Rapportar/meldingar frå ulike instansar som PPT, helsevesen, rådgjevarar og andre