Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Vestnes2018_3

Vestnes2018_4

Vestnes2018_5

Vestnes2018_2

Vestnes2018_1

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet

Tilskot til stimulering av lågterskelaktivitetar for personar som fell utanfor dei ordinære idretts- og aktivitetstilboda.

Søknadsfrist: 1.april

Les meir

Vestnes2018_6

Vestnes2018_8

Vestnes2018_7

Undervisningsevalueringa 2018-19

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2018-19

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Undersøkinga vert gjennomført i starten av desember på vidaregåande i Vanylven.

Du finn meir informasjon her.

Les meir