Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Helsestasjon, skolehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Samarbeid mellom den offentlege tannhelsetenesta og helsestasjon, skolehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Den offentlege tannhelsetenesta har ansvar for, og skal gi eit regelmessig og oppsøkande tilbod til barn og ungdom frå 0-20 år. Den første innkallinga til tannklinikken skjer normal når barnet fyller tre år.  For å legge til rette for ei god tannhelse frå første leveår samarbeider tannhelsetenesta og helsestasjonstenesta, og i praksis blir barna sin rett til tannhelsehjelp ivaretatt på helsestasjonen fram til 3-årsalder.