Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Psykososialt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø som fremjar trivsel, helse og personleg utvikling er eit viktig grunnlag for å kunne skape kvalitet i vår oppgåveløysing og våre tenesteleveransar.

Under dette menypunktet finn du meir informasjon om korleis vi kartlegg og arbeider med det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet.

Medarbeidarundersøking - MTM

På desse nettsidene vil du finne nyhetsartiklar om undersøkinga og prosessen. Du vil også finne dokument, foredragsfiler etc. som er brukt på seminar og informasjonsmøter.

Lokale elevhandbøker

Her vil de finne dei lokale systema for skolane. Dei lokale HMS-mappene er delt inn på same måte som det sentrale systemet.

Bodø