Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Klagebehandling av standpunktkarakter

Utdanningsetaten i Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidd ei rettleiing om behandling av klager på standpunktkarakterar.

Her finn du informasjon om kva elev eller føresette kan klage på, korleis skulen skal behandle klaga og kva klageinstansen skal sjå på: https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Utdanning/Elev/Eksamen-og-vurdering/Klage-paa-standpunktkarakter

Les meir

Bli med på velferdstur til Midsund 27. august!

Påmeldingsfristen er 20. august, med plass til 49 personar på turen. Påmeldinga er bindande!

Klikk på tittelen til saka for å lese om turen og for å melde deg på.

Les meir

Viktig informasjon om skuleskyss

Her kjem viktig informasjon frå fylket om skuleskysskort for alle elevar, både tidlegare og komande.

Les meir

Elev her frå hausten av?

Hugs å takke ja til plassen/ventelisteplassen innan 12.juli (dersom du kjem inn på førsteinntaket). Dersom du må vente til 2.inntaket er fristen 5.august.

NB! NB! NB!

Les meir

Vaksenopplæring (henta frå Utd.forbundet si nettside)

12.juli

frist

skyss