Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


REA - Slime

REA - Gassframstilling

Kjemi

Kjemi er vitskapen om oppbygginga av atom og molekyl - deira eigenskapar, samansetning og reaksjonar, og korleis kjemiske prosessar fungerer i industrielle samanhengar og i miljøet rundt oss. Praktisk arbeid er sentralt i kjemi. Vi illustrere teorien vi skal lære ved å gjere forsøk. Vi diskuterer og oppsummerer det praktiske anten i rapportar eller munnleg.

REA - pH-måling

REA - Titrering

Møte i samferdselsutvalet 12. juni

Kollektivtilbodet

Les meir