Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


FRAM tilbyr alternativ transport ved innstilt hurtigbåt etter kampen

På grunn av vêrvarslet og moglegheita for innstilte hurtigbåtavgangar, ber FRAM dei reisande om å vere tidleg ute med å kome seg til fotballkampen i kveld mellom MFK-Ajax.

Les meir

Alternativ transport for hurtigbåten mellom Molde-Bolsøya måndag 31. august

I dag, måndag 31. august, blir det sett inn alternativ transport med buss for hurtigbåt mellom Molde-Bolsøya på grunn av tekniske problem med båten.

Les meir

Vidarefører ekstra hurtigbåttilbod til Molde FK sine europaligakampar

FRAM ved Møre og Romsdal fylkeskommune vidarefører ekstraavgangane for hurtigbåten mellom Bolsøya - Molde (torgkaia) ved europaligakampane. Molde FK møter Celtic FC torsdag 22. oktober og Fenerbahçe SK torsdag 26. november.

Les meir

Fannefjordtunellen stenger kl. 18.15 søndag 18. oktober

I samband med heimekampen Molde FK - Mjøndalen IF på søndag 18. oktober vil entreprenøren utsette stenginga av Fannefjordtunellen med 15 minutt til klokka 18.15.

Les meir

Reisande kan oppleve forseinkingar i kollektivtrafikken

På grunn av vêret kan reisande oppleve forseinkingar i kollektivtrafikken. Dette gjeld heile fylket fram til vêret blir rolegare.

Les meir

Vandelskontroll etter nye politiregisterlova

Etter yrkestransportforskrifta §6 skal ny politiattest leggjast fram for løyvesstyresmakta kvart 5 år. I dag skjer dette ved at løyvestyresmakta krev framlagt ny politiattest frå løyvehavar.

Les meir

Utvida tilbod på ferjesambanda Sølsnes-Åfarnes og Eidsdal-Linge i sommar

Møre og Romsdal fylkeskommune har i år utvida sommarperioden kor sambandet Sølsnes-Åfarnes og sambandet Eidsdal-Linge køyrer med to fartøy.

Les meir

Busskontraktane med Veøy og Boreal er signert

Møre og Romsdal fylkeskommune signerte onsdag 06. april kontraktane med Veøy Buss AS og Boreal Transport Midt-Norge AS for å tilby busstenester i dei siste kommunane.

Les meir

Nytt transporttilbod mellom Småge ferjekai og Aukra ferjekai

Frå 1. mai tilbyr FRAM, gjennom ordninga FRAM Flexx, transport med taxi frå Småge ferjekai til Aukra ferjekai, samt frå Falkhytten/Bakkemyr til Småge ferjekai i samband med bestemte ferjeavgangar.

Les meir

Ruteendringar for FRAM Ekspress frå 1. mai 2016

Søndag 1. mai blir avgangane til FRAM Ekspress flytta fram med 5 minutt. Dette gjeld avgangane frå Ålesund og Kristiansund trafikkterminal.

Les meir