Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Office365

Skuleeigar hadde i skuleåret 15/16 uttesting av Office 365 og Google Apps for education. Fleire skular var involvert i testinga, som vart ein suksess. Skulane rapporterer at bruken har gitt gode resultat i kommunikasjon mellom lærarar og elevar, og at det fremjar læring og gir tilpassa opplæring.

web-o365

Smart læring

Relevante ressursar for bruk av IKT i klasserommet:

Spørreundersøkelse om introduksjon sendes ut fredag 30. januar.

I morgen sender vi ut en spørreundersøkelse om introduksjon på ny arbeidsplass for alle ansatte i tannhelsetjenesten.

Les meir

Trygg, ønsket og ivaretatt

Det å føle seg velkommen på arbeidsplassen har stor betydning for nye arbeidstakere. Det å få en god introduksjon til en ny arbeidsplass er viktig for å trives, og for å for å gjøre en god jobb. Opplevelsen av trygghet, å være ønsket og ivaretatt er gjennomgående temaer som kommer fram i en fersk spørreundersøkelse.

Les meir

Retningslinjer for datalagring

Dataveksten er høy og all lagring har en kostnad. Vi må ha et bevisst forhold til hva vi lagrer og hvor vi lagrer det. Hovedprinsippet er at vi bare skal lagre dataene en gang og data vi ikke trenger skal slettes. Det er allikevel en del unntak fra dette som er nødvendig for å jobbe effektivt.

Noen typer data er en del av en arbeidsflyt og er definert gjennom rutiner (f.eks. skanning og lagring av elektroniske faktura, lagring av digital røntgen osv.). Andre typer data er ikke stengt definerte gjennom rutiner, f.eks. lagring av dokumenter, bilder, video og lydfiler.

I tillegg til å definere hvor man lagrer data, vil det være relevant å definere krav til ytelse og sikkerhet for tilgjengelighet av ulike typer data. Noen data kan lagres på «tregere» lagringsmedia, mens andre typer data må ha høy ytelse og tilgjengelighet.

Private data som bilder, lydfiler og video skal ikke lagres på filservere i Møre og Romsdal fylkeskommune.