Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


VFS - Nyhetsbrev 03-2015

Ferdigstillelsen og tilgjengeliggjøringen av Release 1 av Visma Flyt Skole (VFS) er utsatt til etter sommerferien. Ifølge revidert plan skal R1 (som kun er en testversjon av VFS) tilgjengeliggjøres for utvalgte skoler i Hordaland 28. september 2015. Akseptansetesten av VFS R1 skal gjennomføres 31.8.-18.9.2015. Det er ikke gjort endringer mht. utrullingen av Release 2.

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 04-2015

Utviklingen av VFS følger i all hovedsak revidert prosjektplan, men det er utfordringer med å opprettholde fremdriften på grunn av høy kompleksitet på mange områder. Det pågår etterarbeid knyttet til 7 foranalyser. Det er mange problemstillinger av felles karakter som må behandles på tvers av fylkeskommunene. Alle lokale innføringsprosjekter må derfor være forberedt på å kunne håndtere forespørsler fra Vigo IKS sitt sentrale mottaksprosjekt (SMP) eller andre fylker som har behov for avklaringer.

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 05-2015

Utviklingen av Visma Flyt Skole (VFS) ligger noe etter planen, men forsinkelsene er foreløpig ikke kritiske. Det pågår design- og utviklingsarbeid på mange komplekse områder som f.eks. timeplanlegging og eksamensplanlegging. Mange områder har vist seg å være mer komplekse enn forventet. Frem til sommerferien vil det legges stor vekt på å utarbeide en prosjektplan for innføringen av VFS i Hordaland.

Les meir

VFS - Nyhetsbrev 06-2015

Utviklingen av Visma Flyt Skole (VFS) ligger noe etter planen. Det pågår design-, utviklings- og testarbeid på mange omfattende og komplekse områder som f.eks. timeplanlegging og eksamensplanlegging. Mange områder har vist seg å være mer komplekse enn forventet. Høstens arbeid kommer til å bli krevende, og SMP har derfor behov for å styrke funksjonelt team ytterligere med flere fagspesialister. 

Les meir

Flytpost #1 - 2.november 2015

Velkommen til den første utgaven av Flytpost, et nyhetsbrev som inneholder oppdateringer til alle som er en del av Visma Flyt Skole­prosjektet. Her finner du en oppdatert prosjektstatus og oversikt over planlagte og avholdte aktiviteter. I tillegg blir vi bedre kjent med en prosjektdeltaker, og får høre en god historie fra en av fylkeskommunene. I denne utgaven forteller Hordaland fylkeskommune om hvordan de jobber med gevinstrealisering   i

tilknytning til Visma Flyt Skole­prosjektet. 

Les meir

Flytpost #2 - 3.desember 2015

Flytpost er nyhetsbrevet for alle som er en del av Visma Flyt Skole­prosjektet. Her finner     du som vanlig en oversikt over gjennomførte og planlagte aktiviteter, og denne gangen kan du bli bedre bedre kjent med Fredd G Rundevold, prosjektleder i lokalt innføringsprosjekt (LIP) i Rogaland. Månedens gode historie er skrevet av Petter Kolstad, prosjektleder i LIP i Oppland. Han forteller hvordan FLYT­samarbeid gjør prosjektlederne enda smartere.

Les meir

Medium og kommunikasjon vert studieførebuande

Frå hausten 2016 vert medium og kommunikasjon eit studieførebuande utdanningsprogram. Elevar som byrja på medium og kommunikasjon hausten 2015 eller tidlegare, følgjer gammal ordning. Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign vil bli tilbudt i eit eige løp for medieproduksjon i utdanningsprogram for design og handverk.

Les meir

Rådgiving og oppfølging

Her finn du informasjon om spesialundervisning, tilrettelagt opplæring, karriererettleiing for elevar og vaksne, rådgivingstenesta i skolen og ulike oppfølgingstenester.

Smart læring

Relevante ressursar for bruk av IKT i klasserommet: