Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Search > Advanced

Avansert søk


Office 365 tips

Her finn du tips og triks i bruken av Office 365 til bruk i undervisninga. 

Extens

Vårt skoleadministrative system heiter Extens. Det skal erstattas med eit nytt system: Visma InSchool.

Oppfølgingstenesta

Oppfølgingstenesta (OT) er eit tilbod til ungdom som ikkje er i opplæring eller i arbeid.

Ungdommen må ha ungdomsrett og være mellom 15-21 år.

Rådgivingsnettverk

Skuleeigar og skuleleiarar har ansvar for at det ved alle skular er eit system for karriererettleiing. Fylkeskommunen bidreg til eit tett samarbeid mellom dei vidaregåande skulane og ungdomstrinnet i dette arbeidet.

PPT-kontor

Her finn du adresse og telefonliste til PPT-kontor med ansvar for elevar og lærlingar/lærekandidatar i den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal.

Informasjon

Minoritetsspråklege elevar har anna morsmål enn norsk, svensk, dansk og samisk.  Unnataket er dei som har budd i Noreg i mange år og dei som har gått alle åra i norsk grunnskole.

Hospitering i vidaregåande skule

Elevar frå 10. klasse får i november kvart år hospitere på to utdanningsprogram på ein vidaregåande skule.

Enkeltvedtak særskilt språkopplæring

Retten til særskilt språkopplæring (opplæringslova § 3-12)

Utdanningsprogram over to år

Søknad om utdanningsprogram eller programområde over to år.

tid