Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Yrkesfag

Yrkesfaga gir deg kort veg til ei komplett og ofte ettertrakta utdanning med fagbrev/sveinnebrev/yrkeskompetanse. Du kjem deg raskt ut i praktisk arbeid og får eiga inntekt. Mange vel å gå vidare til høgskule/universitet/fagskule. Med ein kombinasjon av både praktisk erfaring og teoretisk kunnskap, stiller du sterkt i arbeidsmarknaden og blir ein ettertrakta arbeidstakar.

Yrkesfaglege utdanningsprogram 2020-2021

I tabellen under ser du kva for utdanningar vi tilbyr ved Sykkylven vgs skuleåret 2020-21. I tillegg er det mange andre Vg2-tilbod på andre skular. For å få oversikt over kva for val du har etter Vg1, må du gå inn på www.vilbli.no. Der finn du oppdatert informasjon om kva som finns, og kva for skular som har dei ulike Vg2-tilboda. Innhald og namn på faga blir endra frå skuleåret 2020/21 (Fagfornyelsen). Nye læreplanar er klare omlag rundt årsskiftet 2019/20. Dei oversiktene pr fag som du finn her no, er dei som er gjeldande ut dette skulåret 2019/20.

Uansett kva for utdanningprogram du vel på Vg1, kan du få generell studiekompetanse etter 3 år på skulen, eller ein kombinasjon med fagbrev/ sveinnebrev og generell studiekompetanse etter 5 år. Norge treng både deg som vil arbeide i praktiske yrke og deg som vil arbeide i akademiske yrke. Norge treng fleire med ei god fagutdanning. Så bruk tida på skulen til å finne ut kva du trivst best med. Det er mange vegar å gå. Men du må finne det som passar for akkurat deg.

*: Skulen samarbeider med fleire opplæringskontor, slik at du kan bli lærling i bedrift/verdiskaping i bedrift (gjeld etter 3AU) og ta eit fag- eller sveinnebrev. Etter det har du rett til å kome inn på påbygging til generell studiekompetanse. Da får du færre skuletimar enn dei som tek påbygging rett etter Vg2.

 HO 

 • Vg1 Helse- og oppvekstfag (1HO)
 • Vg2 Helsearbeidarfag (2HE)
 • Vg2 Barn-og ungdomsarbeidarfag (2BU)
 • Lærling i bedrift i 2 år *
 • VG3 Påbygging til generell studiekompetanse (3SP)

TIP

 • Vg1 Teknikk og industriell produksjon (1TP)
 • Vg2 Industriteknologi (2IN)
 • Vg2 Automatisering (2AU) - eit kryssløp frå 1TP
 • Lærling i bedrift i 2 år *
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (3SP)

EL

 • Vg1 Elektrofag (1EL)
 • Vg2 Automatisering (2AU)
 • Vg2 Industriteknologi (2IN) - eit kryssløp frå 1EL
 • Vg3 Automatisering (3AU) + Verdiskaping i bedrift 1 1/2 år *
 • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (3SP)

  

EL

 • Vg1 Robotikk og digitalisering (1RD)
 • Vg2 Robotikk og digitalisering (2DR) Frå 2021/22
 • Vg3 Robotikk og digitalisering (3DR) Frå 2022/23

 

Har du spørsmål, kontakt ein av rådgjevarane våre. Sjå kontaktinformasjon til høgre.

Kontaktpersonar

Liv Nordli Hole
Fagleder
71 28 22 43 / Mob. 915 28 739
Send e-post
Dagfinn Fredly
Fagleder
71 28 22 21 / Mob. 413 17 985
Send e-post

Søk her: