Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > Tilbod til vaksne

Tilbod til vaksne

- kva vi tilbyr

Ressurssenteret jobbar med vaksenopplæring og tilbyr kurs/utdanningar innanfor skulen sitt utdanningsprogram. I tillegg arrangerer vi kurs etter industrien, handelen og bygdefolket sine ynskje. Det vil difor variere frå semester til semester kva kurs som vert sett i gong. Sjå under kurs for ei oppdatert oversikt.

For å kunne sette i gong kurs innanfor eit utdanningsprogram, er vi avhengig av å ha tilstrekkeleg antal søkjarar med vaksenrett. Ved å registrere deg som søkjar, vil du kunne stå på ei venteliste til vi har mange nok kandidatar til å sette i gong kurset.

Vi kan også hjelpe deg med å få vurdert om du har vaksenrett, og at du får gjennomført ei realkompetansevurdering.

Emte Aure er administrativt ansvarleg for drifta av ressurssenteret.

Adresse:

Sykkylven Vidaregåande Skule
Ressurssenteret
Kyrkjevegen 6
6230 Sykkylven

Tlf 70 25 57 00
Fax 70 25 57 01
E-post: sykkylven.vgs@mrfylke.no

Emte Aure
Tlf 
Mobil: 934 51579
E-post: emte.elisabet.aure@mrfylke.no