Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sykkylven VGS > NYHEITER > Smitteverntiltak

Smitteverntiltak

Smitteverntiltak Sykkylven vgs

for elever og ansatte - gjeldende fra skolestart 17. august 2020

Det er innført trafikklysmodell for videregående skoler. Nå er vi på medium, «gult nivå».

   

1.    Ingen syke skal møte på skolen

 • Har du symptom på luftveisinfeksjon, hold deg hjemme. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå. Er du fremdeles syk etter 2 dager, kontakt legen, så får du teste deg på legekontoret. 
 • Elever: Vurdér om du er frisk nok til å gjøre oppgaver hjemme, avtal dette med din kontaktlærer, som kan informere faglærere. Fraværet kan i så fall registreres som avtalt studiearbeid, slik at du unngår fravær.
  • Tilsatte: Vurdér om du er frisk nok til å ha nettundervisning med dine elever. Avtal med din leder.
 • Symptomer på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveis-infeksjoner. Covid-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.
 • De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.

 2.   God hygiene og forsterket renhold

 • Håndvask: Vask deg ofte med såpe og vann. Skru igjen vannkranen med papir. Bruk minst mulig håndsprit, da det tørker ut hendene.
 • Håndvask/-desinfeksjon utføres:
  • Ved ankomst skole
  • Før måltider/ mathåndtering
  • Etter toalettbesøk
  • Ved synlig skitne hender
  • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
  • Etter kontakt med dyr
 • Rengjøring:
  • Pulter og stoler blir vasket daglig av renholder, hver ettermiddag.
  • Når annen klasse skal inn på klasserommet same dag, må gruppen som forlater rommet gjøre rent på kontaktflater.
  • Tastatur og annet utstyr som skal brukes av andre, må bruker vaske over daglig med såpevann eller overflatesprit. Slikt utstyr blir ikke vasket av renholdspersonalet.
  • Kluter og reingjøringsmiddel ligger tilgjengelig på vaskerommet ved 208. Brukte kluter legges tilbake på vaskerommet for vask, i egen merket kasse. Faglærer organiserer.

 3.   Kontaktreduserende tiltak:

 • Generelt:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen.
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig.
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner.
  • Unngå trengsel og store samlinger.
 • Skoleskyss: Avstandskravet gjelder ikke i kollektivtrafikk i Møre og Romsdal Fylkeskommune. Men hold god avstand til andre så langt det lar seg gjøre. Spesielt er det viktig å holde god avstand til eldre, i alle situasjoner.
 • Matpauser: For å redusere belastningen på kantina, vil det være tillatt å spise på klasserom i matfriminutt. Hold god orden.

Smittevernleder:

Gjeldende smittevernveileder gjelder fra 29. mai. Her finner du flere detaljer, bl.a. om hva du gjør om du blir syk eller om andre hjemme er syke. Alle tilsatte må gjøre seg kjent med den; https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/