Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tekniske allmenne fag (TAF)

Utdanningen Tekniske allmenne fag er fireårig og fører fram til fagbrev med generell og spesiell studiekompetanse.
 

3837F7BA-300

Fra høsten 2012 tilbyr skolen TAF for tømrer- eller betongfaget men også innenfor fagområdene platearbeider, sveiser, CNC operatør, industrimekaniker, industrirørlegger.

Utdanningen inneholder alle fagene som er nødvendig for opptak til høgskoler og universitet på generelt grunnlag, samt full fordypning i matematikk og fysikk, noe som gir grunnlag for opptak til blant annet høyere teknisk utdanning som for eksempel sivilingeniørutdanningene.
 

Forkunnskaper

Det blir stilt krav om forkunnskaper til inntak ved TAF-utdanningen. Fra ungdomsskolen må søkerne ha minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag. Den praktiske opplæringen foregår i entreprenørbedrifter i fylket, og elevene må derfor også ha interesse for praktisk teknisk arbeid.
 

Vekselvis i bedrift og i skole

Utdanningen forgår vekselvis i bedrift og i skole annenhver uke. I perioder i de tre første årene er det noe mer skoleundervisning. Elevene får lønn for arbeidsperiodene, og forplikter seg til også å arbeide i feriene og vil følge bedriftenes ferieordning.
 

Samarbeid med Fræna vgs

Utdanningen skjer i samarbeid med Fræna videregående skole med opptak annethvert år ved de to skolene. Ved Romsdal vgs i 2010, 2012 osv.