Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tekniske allmenne fag (TAF)

3837F7BA-300

Fra høsten 2012 tilbyr skolen TAF for tømrer- eller betongfaget men også innenfor fagområdene platearbeider, sveiser, CNC-operatør, industrimekaniker, industrirørlegger.

Utdanningen inneholder alle fagene som er nødvendig for opptak til høgskoler og universitet på generelt grunnlag, samt full fordypning i matematikk og fysikk, noe som gir grunnlag for opptak til blant annet høyere teknisk utdanning som for eksempel sivilingeniørutdanningene.
 

Forkunnskaper

Det blir stilt krav om forkunnskaper til inntak ved TAF-utdanningen. Fra ungdomsskolen må søkerne ha minimum karakteren 4 i matematikk og naturfag. Den praktiske opplæringen foregår i entreprenørbedrifter i fylket, og elevene må derfor også ha interesse for praktisk teknisk arbeid.
 

Vekselvis i bedrift og i skole

Utdanningen forgår vekselvis i bedrift og i skole annenhver uke. I perioder i de tre første årene er det noe mer skoleundervisning. Elevene får lønn for arbeidsperiodene, og forplikter seg til også å arbeide i feriene og vil følge bedriftenes ferieordning.
 

Samarbeid med Fræna vgs

Utdanningen skjer i samarbeid med Fræna videregående skole med opptak annethvert år ved de to skolene. Ved Romsdal vgs i 2010, 2012 osv.