Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Teknikk og industriell produksjon

Utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon (TIP) omfatter et bredt spekter av fag som kvalifiserer for arbeid i store og små industribedrifter, skip, installasjoner for produksjon av olje og gass, i store og små verksteder og på alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner.

DSC_0051-300

Elevene får en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring i teknikk og industriell produksjon. De får en bred plattform for videre yrkesvalg både med hensyn til fag, type arbeidsplass og arbeidsmiljø. Programfaget legger grunnlag for tverrfaglig tenking og gir elevene muligheter for på sikt å kunne utvikle en flerfaglighet som etterspørres i virksomhetene. En betydelig del av tiden (224 årstimer) vil elevene få arbeide med et tverrfaglig fordypningsprosjekt rettet mot framtidig yrkesvalg. 
 

Programfag

Programfaget teknikk og industriell produksjon gir grunnleggende og enkel trening i alle deler av en produksjonsprosess; fra innstillinger til styring, testing/måling, service, vedlikehold, reparasjon, rapportering og HMS arbeid.
 

Arbeide innen teknikk og industriell produksjon

Arbeidsoppgavene krever samhandling med andre, evne til å arbeide selvstendig etter prosedyrer og tegninger samt med registrering og dokumentasjon. Kjennskap til nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer er en del av faget. Et viktig perspektiv i opplæringen er utvikling av lojale og stolte fagarbeidere som viser respekt for mennesker, miljø og produksjonsapparater.
 

Programområde i Vg2

Ved vår skole kan du etter Vg1 TIP, velge følgende programområde:

  • Vg2 Industriteknologi
  • Vg2 Kjøretøy

 

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om utdanning, yrker, intervjuer med elever med mere:

Ulike muligheter etter Vg1 TIP:

Vg2 Bedriftsopplæring
Industriteknologi Aluminiumskonstruksjonsfaget
  CNC-maskineringsteknikk
  Finmekanikerfaget
  Industriell overflatebehandling
  Støperifaget
  Industrimekanikerfaget
  Platearbeiderfaget
  Sveisefaget
  Industrimontørfaget
  Industrirørleggerfaget
  Mekanisk kontrollørfaget
  Modellbyggerfaget
  Verktøymakerfaget
  Grafisk emballasjefaget
  Kran- og løfteoperasjonsfaget
  Produksjonsteknikkfaget
  Trykkfaget
Kjøretøy Bilfaget, lette kjøretøy
  Bilfaget, tunge kjøretøy
  Hjulutrustningsfaget
  Motorsykkelfaget
  Motormekanikerfaget
  Reservedelsfaget

Når det gjelder andre muligheter etter Vg1 Teknikk og industriell produksjon enn de som Romsdal videregående skole vil tilby, viser vi til vilbli.no.