Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Idrettsfag

Er du interessert i idrett og ønsker idrettslig utvikling, er idrettsfag ved Romsdal videregående skole et godt alternativ å søke.

Idrettsklasse på tur

Vi kan tilby: 

 • Engasjerte lærere som har høyt nivå på sine fagområder, og høy kompetanse på utvikling av idrettsutøvere
 • En praktisk og variert skolegang, med et balansert forhold mellom aktivitet og teori
 • Et godt og utfordrende miljø å være i

Treningstilbudet

Romsdal videregående skole har høyt utdannede lærere/trenere innenfor satsingsområdet fotball, håndball, utholdenhetsidretter. Dette fordi det er her den store massen av unge idrettsutøvere finnes. Dette betyr ikke at ungdom som driver med mindre idretter ekskluderes fra studiet. Skolen er i disse tilfellene innstilt på å ha et nært samarbeid med klubb/trener for å tilrettelegge treningstilbudet på en optimal måte for disse utøverne.

Skolen ønsker å tilrettelegge for 4 – 5 treningsøkter pr. uke fordelt på grunntrening, spesialidrett og aktivitetslære. Romsdal vidergående skole disponerer Fuglsethallen med tilhørende styrkerom. Træffhallen (fotball og håndball), Reknes kunstgress, Tostenplassen kunstgress, Moldebadet og har kort vei til Moldemarka.

Nyhet fra 2012/2013: Vi engasjerer langrennstrener og gir oppfølging til elever som satser langrenn og skiskyting.
 

Dette utdanningsprogram gir deg:

 • Generell studiekompetanse. Etter tre år og med et bestått vitnemål kan du søke til høgskoler og universitet. 
 • Kompetanse i idrettsfag – teori og praksis 
   
    
Fag- og timefordeling Vg1 Vg2 Vg3 Sum
Fellesfag        
Norsk 4 4 6 14
Matematikk 5 3   8
Engelsk 5     5
Naturfag 5     5
2. fremmedspråk 4 4 (5)* 8 (13)
Samfunnsfag   3   3
Geografi   2   2
Historie   2 4 6
Religion     3 3
Sum fellesfag 23 18 13 (18) 54
         
Programfag        
Aktivitetslære 5 5 5 15
Treningslære 2 3 5 10
Idrett og samfunn   2 3 5
Treningsledelse   2 4 6
Valgfrie programfag
Toppidrett/breddeidrett/friluftsliv 
5 5 5* 15
Sum timer pr uke 35 35 35 105

* Elever som må ha fremmedspråk på Vg3, pga ikke har 2. fremmedspråk i 10.klasse, får ikke valgfrie programfag på Vg3.
  

Fellesfag (allmennfag)

 • Det er viktig å være klar over at det er generell studiekompetanse som er målet med denne utdanningen og at du må prioritere disse fagene på linjene med programfagene (idrettsfagene)
 • Valg av 2. fremmedspråk: vi tilbyr tysk 1, tysk 2, fransk 2 og spansk 2 (under forutsetning at det er nok elever som velger de ulike språkgruppene).
  NB! De som ikke har 2. fremmedspråk i 10. klasse, må ha språk alle tre årene på videregående for å få generell studiekompetanse. De får dermed ikke valgfrie programfag på VG3.
 • Valg av matematikk: praktisk matematikk eller teoretisk matematikk velges etter en prøveperiode på høsten.
   

Programfag

Idrettsfagene er inndelt i to kategorier, felles og valgfrie programfag. De felles programfagene er:
 

 • Treningslære er et grunnleggende fag i forståelse av teoretiske forhold som påvirker prestasjonsutvikling i idrett.
 • Idrett og samfunn tar for seg idretten sett fra et samfunnsperspektiv.
 • Treningsledelse vil utdanne deg til treningsleder.
 • Aktivitetslære er den praktiske delen av de obligatoriske programfagene som består av grunntrening, friluftsliv og emnekurs innenfor ulike idretter. 

 I valgfrie programfag kan du velge mellom:

 • Toppidrett: Et tilbud til elever som ønsker å fordype seg i en valgt idrett. Her vil en få trene sin idrett i skoletiden. Skolen har grupper med egne lærere i fotball, håndball, utholdenhet, friidrett. Vi har bl.a egen jentegruppe i fotball. Elever som er aktive i andre idretter får også oppfølging av lærere på skolen og da i nært samarbeid med klubb/trener for å tilrettelegge treningstilbudet på en optimal måte.
 • Breddeidrett: Elever som er glad i idrett, men som ikke ønsker å fordype seg i en bestemt idrett, anbefaler vi å velge breddeidrett. Her vil det bli innføring i mange ulike idretter gjennom skoleåret som bl.a ulike ballspill, turn, kajakk, klatring, dans, spinning + mye mer. I tillegg vil elevene med breddeidrett gjennomføre basistrening, fysisk aktivitet rettet mot helsefremmende trening og aktivitet som kan forebygge idrettsskader.
 • Friluftsliv: gjelder elevene som går VG2 og VG3. Her vil det bl.a bli overnattingsturer i ulike årstider og opplæring i å være veileder av friluftsgrupper.

Elever på Vg1 må velge mellom toppidrett og breddeidrett. På Vg2 og Vg3 velger elevene mellom toppidrett, breddeidrett og friluftsliv. Når elevene har valgt enten toppidrett, breddeidrett eller friluftsliv, så må en ha dette faget hele skoleåret. En velger om en vil ha det samme faget alle tre årene, eller om en vil skifte for eksempel fra toppidrett fra Vg1 til breddeidrett på Vg2.

 
Diverse annen informasjon

 • Hvis du er på et nasjonalt toppnivå i din idrett, kan du legge ved vedleggsskjema m/attester (se www.vigo.no) og søke om å bli vurdert til inntak i kombinasjon av karakterer og idrettsprestasjoner.
 • På Vg3 prøver vi å få til en studietur/treningsleir i utlandet. Dette forutsetter innsamling (dugnader m.m) av penger gjennom Vg1 og Vg2. De tre siste årene har Vg3 klassene vært 8 dager i Barcelona.
 • Vi tar inn to klasser à 27 elever hver år = 54 elever
    

Mer informasjon