Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk gir deg en allsidig innføring i bygg- og anleggsfagene med både teoretisk og praktisk opplæring.

Byggfag

Med dette utgangspunktet har du en mengde valgmuligheter til videre opplæring. Hovedmodellen for utdanningen innen bygg- og anleggsfagene, er to år på skole og to år opplæring i bedrift. Deretter avlegges en praktisk prøve som fører fram til fagbrev.
 

Etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft

Bygg- og anleggsfagene er sammensatt av flere håndverksfag, hvor det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Næringslivet er på stadig jakt etter medarbeidere som har skaffet seg den nødvendige kompetanse og fagutdanning. Dette gjelder også de som velger å fortsette sin tekniske utdanning med f.eks. ingeniørstudier.
 

Lærere ved avdelningen

Alle lærere ved avdelingen har, i tillegg til pedagogisk utdannelse, en solid faglig bakgrunn med fagbrev/høyere teknisk utdanning.
 

Samarbeid med byggebransjen
 
Avdelingen har et nært samarbeid med byggebransjen, og du vil få varierte og interessante oppgaver gjennom hele utdanningsløpet.
 

Programområde i Vg2

Ved vår skole kan du etter Vg1 Bygg og anleggsteknikk, velge Vg2 Byggteknikk med fordypning i:

  • Betongfaget
  • Murerfaget
  • Stillasbyggerfaget
  • Tømrerfaget 

 
Påbygging for studiespesialisering

Etter gjennomført Vg1 og Vg2, kan man søke Vg3 påbygging for studiespesialisering, noe som gir generell studiekompetanse. Dette åpner veien for et videre utdanningsløp i høgskolesystemet.
 

Byggeoppdrag

Byggavdelingen ved skolen har i mange år utført oppdrag for kunder som et ledd i den praktiske undervisningen. Mer informasjon:

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om utdanning, yrker, intervjuer med elever med mere:

 Ulike muligheter etter Vg1 Bygg og anleggsteknikk:
 (Linker til informasjon på vilbli.no)

Vg2

Vg3 / Bedriftsopplæring

Anleggsteknikk Anleggsmaskinførerfaget
  Fjell- og bergverksfaget
  Vei- og anleggsfaget
Byggteknikk Betongfaget
  Murerfaget
  Stillasbyggerfaget
  Tømrerfaget
Klima, energi- og miljøteknikk Rørleggerfaget
  Taktekkerfaget
  Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
Overflateteknikk Industrimalerfaget
  Malerfaget
  Renholdsoperatørfaget
Treteknikk Limtreproduksjonsfaget
  Trelastfaget
  Trevare- og bygginnredningsfaget
Feierfaget (3 år i bedrift)  
Glassfaget (3 år i bedrift)  
Isolatørfaget (3 år i bedrift)  
Steinfaget (3 år i bedrift)  
  Påbygging til generell studiekompetanse