Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Litteraturliste - enkel standard

Når du skriver ett arbeid, skal du lage en litteraturliste over alle kildene du har henvist til i teksten. Litteraturlisten må inneholde opplysninger nok til at leseren kan finne tilbake til kilden. Her får du tips på hvor du kan skrive en enkel litteraturliste.

Bøker:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på boka. Sted. Forlag.

 • En forfatter:
  Haslund, I.K. (2006) Ungdomsspråk. Bergen. Fagbokforlaget.
   
 • To eller tre forfattere:
  Her skrives kun første forfatter med etternavnet først. De andre skrives med initial (fornavents første bokstav) etterfulgt av etternavn på vanlig måte.
  Pohl, P. og Gieth, K. (1992) Jeg savner deg, jeg savner deg. Oslo. Gyldendal.
   
 • Flere enn tre forfattere:
  Ved flere enn tre forfattere skrives bare en av forfatternes etternavn, men de andre navnene erstattes med m.fl.
  Giske, R. m.fl. (1999) Gruppe- og konkurransepsykologi. Oslo. Universitetsforlaget.
   
 • Redaktør:
  Redaktøren settes på samme sted som forfattere, men man opplyser om at det er en redaktør og ikke en forfatter.
  Brunes, A. (red.) (1993) Aktivitetslære. Oslo. Universitetsforlaget.

 
Artikkel fra tidsskrift:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift, nr eller årgang, sidetall.

Informasjon om artikkelen kommer først, deretter fra hvilket tidsskrf artikkelen er hentet.

Singh, S.(2007) Det geniale fjols. Levende Historie, 5, s 52 – 55.
 

Artikkel i leksikon – hovedregel:

Etternavn, Initial. (år) Tittel på artikkel. Navn på leksikon. Sted: Utgiver.
 

Leksikonartikkel med forfatter:

Berg, O.T. (2005) Norge - stat og styresett. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.
 

Leksikonartikkel uten forfatter:

Hvite busser. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnnskapsforlaget, 2005.
 

Artikkel i avis– hovedregel:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. I: Navn på avis,  dato, sidetall.

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre. Aftenposten, 25. mars s.10.
 

To forfattere eller flere – se eksempler på bøker.
 

Webside:

Forfatter/redaktør, Initial. (År) Tittel. Url. (Hentet fra Internett dag, måned, år).

Kan føres opp som trykte kilder, se eksemplene over. Internettadressa (Url'en) skal alltid oppgis, sammen med datoen du leste eller lastet ned siden.

TIPS: Kopier for eksempel informasjone fra nettet inn i et word-dokument eller lagre på annen måte. Sidene kan være endret når læreren skal sjekke.
 

Internettsider med forfatter:

Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32. [Hentet fra Internett 18.juni 2008].
 

Internettsider uten forfatter:

Kosthold og ernæring. http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/dromnas/energi.html [Hentet fra Internett 18. juni 2008]

Pinochet.  http://no.wikipedia.org/wiki/Pinochet [Hentet fra Internett 18. juni 2008]
 

Film:

Tittel (regi, år)

Blue Velvet (David Lynch, 1986)
 

Her er et eksempel på en litteraturliste

Husk:

Ordne listen alfabetisk
Ett linjeskift mellom hver referanse
Litteraturlisten starter på en ny side
Bruk Litteraturliste som overskrift

Litteraturliste

Berg, O.T. (2005) Norge stat og styresett. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32. [Hentet fra Internett 18.juni 2008].

Haslund, I.K. (2006) Ungdomsspråk. Bergen. Fagbokforlaget.

Hvite busser. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2005

Kosthold og ernæring.  http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/dromnas/energi.html [Hentet fra Internett 18. juni 2008]

Pinochet. http://no.wikipedia.org/wiki/Pinochet [Hentet fra Internett 18. juni 2008]

Pohl, P. og Gieth, K. (1992) Jeg savner deg, jeg savner deg. Oslo. Gyldendal

Singh, S.(2007) Det geniale fjols. Levende Historie, 5, s 52 – 55.
 

Kilde:
Sandefjord videregående skole, NTNU - Universitetsbiblioteket i Trondheim og Høyskolen i Østfold