Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skrive litteraturliste

Når du skriver ett arbeid, skal du lage en litteraturliste over alle kildene du har henvist til i teksten. Litteraturlisten må inneholde opplysninger nok til at leseren kan finne tilbake til kilden. Her får du tips på hvor du kan skrive en enkel litteraturliste.

keyboard250

Tips:

 • Ordne listen alfabetisk
 • Ett linjeskift mellom hver referanse
 • Litteraturlisten starter på en ny side
 • Bruk Litteraturliste som overskrift

 

Maler for kildehenvisning

Bøker:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på boka. Sted: Forlag.

 • En forfatter:
  Haslund, I.K. (2006) Ungdomsspråk. Bergen: Fagbokforlaget.
   
 • To eller tre forfattere:
  Her skrives kun første forfatter med etternavnet først. De andre skrives med initial (fornavents første bokstav) etterfulgt av etternavn på vanlig måte.
  Pohl, P. og Gieth, K. (1992) Jeg savner deg, jeg savner deg. Oslo: Gyldendal.
   
 • Flere enn tre forfattere:
  Ved flere enn tre forfattere skrives bare en av forfatternes etternavn, men de andre navnene erstattes med m.fl.
  Giske, R. m.fl. (1999) Gruppe- og konkurransepsykologi. Oslo: Universitetsforlaget.
   
 • Redaktør:
  Redaktøren settes på samme sted som forfattere, men man opplyser om at det er en redaktør og ikke en forfatter.
  Brunes, A. (red.) (1993) Aktivitetslære. Oslo: Universitetsforlaget.

 
Artikkel fra tidsskrift:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Tittel på tidsskrift, nr eller årgang, sidetall.

Informasjon om artikkelen kommer først, deretter fra hvilket tidsskrift artikkelen er hentet.

Singh, S.(2007) Det geniale fjols. Levende Historie, 5, s 52 – 55.
 

Artikkel i avis:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. I: Navn på avis, dato, sidetall.

Ringen, S. (2004) La ikke Erna Solberg rasere det lokale folkestyre. Aftenposten, 25. mars s.10.
 

 • To forfattere eller flere  
  – se eksempler på bøker

 
Artikkel i leksikon:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på artikkel. Navn på leksikon. Sted: Utgiver.
 

 • Artikel i leksikon med forfatter:
  Berg, O.T. (2005) Norge - stat og styresett. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.
   
 • Artikel i leksikon uten forfatter:
  Hvite busser. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnnskapsforlaget, 2005. 

 
Internettside:

Forfatter/redaktør, Initial. (År) Tittel. Url. [Hentet fra Internett dag.måned.år].

Kan føres opp som trykte kilder, se eksemplene over. Internettadressa (Url'en) skal alltid oppgis, sammen med datoen du leste eller lastet ned siden.

TIPS: Kopier for eksempel informasjone fra nettet inn i et word-dokument eller lagre på annen måte. Sidene kan være endret når læreren skal sjekke.
 

 

Film:

Tittel (Regi, År)

Blue Velvet (David Lynch, 1986)
 

Bilde fra Internett:

Etternavn, Initial. (År) Tittel på bilden. Url. [Hentet fra Internett dag.måned.år, Creative Commons Typ av lisens].  

Cook. M. (2006) International Womens Day 2006. http://www.flickr.com/photos/wiccked/109364323/ [Hentet fra Internett 07.03.2011, Creative Commons BY NC ND 2.0]

TIPS: Bruk bilder med Creative Commons lisens for å være sikker på at du får lov att bruke bildet.
 

 
 

Eksempel på en litteraturliste:

Litteraturliste

Berg, O.T. (2005) Norge stat og styresett. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget.

Fugelsnes, E. (2004) Oppvarmet støv kan gi økte helseplager. http://www.forskning.no/Artikler/2004/mars/1079517069.32. [Hentet fra Internett 18.06.2008].

Haslund, I.K. (2006) Ungdomsspråk. Bergen: Fagbokforlaget.

Hvite busser. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget, 2005

Vanlige norske forkortelser. http://www.korrekturavdelingen.no/K4ForkortelserLISTE.htm [Hentet fra Internett 18.06.2008]

Pinochet. http://no.wikipedia.org/wiki/Pinochet [Hentet fra Internett 18.06.2008]

Pohl, P. og Gieth, K. (1992) Jeg savner deg, jeg savner deg. Oslo: Gyldendal

Singh, S.(2007) Det geniale fjols. Levende Historie, 5, s 52 – 55.

Kilde:
Sandefjord videregående skole
NTNU - Universitetsbiblioteket i Trondheim 
Høyskolen i Østfold


Litteraturliste - enkel standard

Når du skriver ett arbeid, skal du lage en litteraturliste over alle kildene du har henvist til i teksten. Litteraturlisten må inneholde opplysninger nok til at leseren kan finne tilbake til kilden. Her får du tips på hvor du kan skrive en enkel litteraturliste.

Les meir