Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

------- Skoler ------- > Mappe > Innhold gammel webside > Romsdal vgs > Elevtjenester > Rådgivere > Rådgivere ved Romsdal videregående skole

Rådgivere ved Romsdal videregående skole

Ved Romsdal videregående skole har vi følgende rådgivere:

 • Astrid Pedersen (vikar), tlf 71 24 33 18 
  Bygg- og anleggsteknikk
  Design og Håndverk
   
 • Ingeborg Loftheim, tlf 71 24 33 31 
  Elektrofag og IKT-servicefag
  Teknikk og industriell produksjon (TIP)
   
 • Siri Løvaas/Eva Torsetnes, tlf 71 24 33 88 
  Idrettsfag
  Service og samferdsel
  Påbygning for studiekompetanse
   
 • Ragnhild Austrheim, tlf 71 24 34 34  
  Helse- og sosialfag

 
Rådgiverne kan gi veiledning ved:

 • Søknad om lån og stipend
 • Søknad om videre skolegang
 • Valg av yrke

Rådgiverne kan også hjelpe i andre situasjoner. Elever som har behov for en voksen samtalepartner i forbindelse med problemer på skolen eller behov for kontakt med annet hjelpepersonell kan gå gjennom rådgiveren sin.

Noen ganger har elever problemer de ikke ser en løsning på, i slike tilfeller kan kontaktlærer, avdelingsleder eller rådgiver hjelpe til med å sette ting i perspektiv.
 

Rådgiveren i team

Rådgiveren din sitter sammen med avdelingslederen og PP-kontakten et avdelings spes. ped. team, her jobber vi i team med elevsaker for å best mulig kunne ta vare på hver elev sine behov for tilrettelegging og oppfølging. I tillegg har skolen en seksjonsleder for spesialpedagogikk, Rose Mari Skarset, som arbeider med særskilt tilrettelegging for alle elevene på skolen.
 

Taushetsplikt

Rådgiverne og skoleledere har taushetsplikt på lik linje med en lærer.