Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever skal få si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Her er din mulighet til å fortelle hva du mener om skolen din.

Innen 10. mars 2012 skal alle elever ved Romsdal videregående skole ha fått muligheten til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen.

Selve gjennomføringen tar ca 20-25 minutter. Du må bruke den bærbare PCen din til gjennomføringen.
 

Logg inn

Her logger du inn på Elevundersøkelsen 

I ruten for ”Brukernavn” skriver du bokstavkoden som du har fått av kontaktlæreren din. Deretter velger du målform (bokmål, nynorsk, samisk eller engelsk). Når du har svart så godt du kan på spørsmålene på en side, klikker du på knappen ”Neste” helt til du har svart på så mange spørsmål som mulig.
 

Si din mening

Som du ser er ikke navnet ditt brukt i Elevundersøkelsen. Formålet med Elevundersøkelsen er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen uten at noen skal finne ut hva du har svart.

For skolen er det obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen, men for deg som er elev er det frivillig å svare på undersøkelsen.

Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Det er veldig viktig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen, og at du svarer så grundig og ærlig som mulig. Da kan vi bruke resultatene til å bli en så god skole som mulig for elevene våre.

Mere informasjon finner du på Utdanningsdirektoratet: www.udir.no