Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Eksamen

Her finner du alle dokumenter som omhandler eksamen ved Romsdal videregående skole.

Bild på lærebøker

Oppmelding til eksamen for elever
(ny, utsatt og særskilt eksamen)

Reglement for eksaminandar

Alle eksaminandar skal ha gjort seg kjend med reglementet for eksaminandar:

Malside

Her er malsider for eksamensoppgaver for de elevene som bruker PC til eksamen:

Regler for bruk av PC under eksamen

Elever og privatister kan bruke privat PC til skriftlige, sentralgitte og lokalgitte eksamener om ikke noe annet er avtalt.

Privatister skal ved oppmelding på privatistweb oppgi om de vil bruke egen PC ved å krysse av i eget felt for det. Dette trenger skolen for å tilrettelegge nødvendig strømtilførsel, utskriftmulighet og lignende. Vi ber alle PC-brukere om å stille med toppladet maskin siden det i enkelte rom kan være et kapasitetsproblem på strømforsyning.

Ved eksamen med to delprøver er det ikke lov til å bruke PC under del 1, for eksempel i faget matematikk.

Under eksamen kan man nå benytte alt fagstoff som er lagret eller nedlastet før eksamen. Det er ulovlig å ha installert eller bruke oversettingsprogram ved språkeksamen (norsk og fremmedspråk).

Bruk av PC vid eksamen (PDF)
 

Privatisteksamen

Privatisteksamen arrrangeres to ganger per år, høst og vår. Oppmelding til eksamen på privatistweb.no