Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Leksehjelp på skolen.

Elever som ønsker det kan få leksehjelp på skolen dersom de ønsker det fra høsten av. Dette er et prosjekt som Romsdal videregående skole deltar i for at elevene skal forbedre sine egne resultater.

IMG_Rvgs xAA3

Det gis tilbud om leksehjelp innenfor alle studieprogrammene ved skolen. Avdelingene organiserer elever som ønsker hjelp i ulike fag i grupper. Det er faglærere som hjelper elevene med de faglige utfordringene, og tiden utnyttes effektivt. Resultatet etter en del utprøving forrige skoleår viser at elever som får leksehjelp, ser ut til å få bedre resultater i de fagene de får hjelp i. Matematikk har vært et fag som mange har ønsket leksehjelp i, men også andre fag er aktuelle. Det er elevenes behov som styrer tilbudene.

Skolen håper at dette kan være en god hjelp for de som ønsker mer faglig veiledning, og vil følge opp prosjektet for å se om det er en sammenheng mellom det å få denne ekstra hjelpen og bedre skoleresultater.