Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Besøk fra Nordiske land

I september 2010 hadde lærerne på Service og samferdsel besøk av 5 lærere fra hhv Sverige, Danmark, Finland og Færøyene i forbindelse med planleggigen av en Innovasjonscamp som skal arrangeres hos oss i april 2011.

Samarbeidet er en del av NORDPLUS Junior programmet som gir støtte til mange typer utdanningssamarbeid mellom ulike land i Norden.

Dette prosjektet er knyttet til Innovasjon innen reiselivet og det er planlagt en innovasjonscamp for elever og lærere i regi av Romsdal videregående skole til våren. For å gi lærerne inspirasjon og ideer ble det arrangert ulike utflukter og idedugnader denne uka.

De tilreisende fikk blant annet oppleve Nås kalksteinbrudd, som er et godt eksempel på hvordan en kan tenke innovativt i forhold til gjenbruk av installasjoner. Planleggingen av uke 14 er godt i gang rundt omkring på de ulike skolene, og vi gleder oss til de kommer på besøk til Molde 2011.