Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skolens reglement

Ved Romsdal videregående skole skal det legges vekt på å skape et godt arbeids- og læringsmiljø preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle i skolen.
 

Elever på skolen

Alle har ansvar for å vise respekt og medansvar, og unngå eller hindre adferd som har negativ innvirkning på miljøet. 
 

Skolereglemente

Skolereglementet består av fem viktige dokumenter, som til sammen styrer skolehverdagen:

Skolereglementet er drøftet og vedtatt i elevrådet høsten 2010.