Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Skoleutvalg

Ved alle videregående skoler skal det være skoleutvalg.

I utvalget skal det være representanter fra tilsatte, foreldre og fylket. Rektor skal være med i utvalget og da som representant for fylket. I tillegg skal skoleutvalget ha to elevrepresentanter. Disse to skal velges av elevrådet ved skolen, og rådet kan velge to av sine egne blant alle skolens elever.

Skoleutvalget er i utgangspunktet et rådgivende organ, men fylket kan gi skoleutvalget myndighet til å avgjøre enkelte bestemte saker.

Elevrepresentantene velges for hvert skoleår. Det skal velges nye elevrepresentanter i september hvert år.
 

Medlemmer:

Navn Tittel Funksjon
Trond Brunvoll Kvalitet/personalsjef Leder
Britt Flo Leder, Molde næringsforum Medlem
Max Inge Julbø Foreldrerepresentant Medlem
Tore Fosseide Faglærer, Romsdal vg skole Nestleder
Sunniva Valåmo Leder i elevrådet Medlem
Christian Husby Olsen Nestleder i elevrådet Medlem

 
Valgt av Fylkestinget i Møre og Romsdal for periode 2010-2011.
 

Om skoleutvalget

Fylkestinget har beskrevet tre hovedfunksjoner for Skoleutvalg:

  1. Skoleutvalget skal være det sted der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringa ut fra eget ståsted.
  2. Skoleutvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.
  3. Skoleutvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelsene blir fulgt opp.

Skoleutvalgets sammensetning bør være slik:

  • Rektor
  • 2 elevrepresentanter
  • 1 representant for de tilsatte
  • 2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv)
  • 1 foreldrerepresentant
     

Reglement for skoleutvalg (PDF)