Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Rektor har ordet

Romsdal videregående skole er en av fylkets største skoler med om lag 825 elever fordelt på 9 utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og sosialfag, design og håndverk, idrettsfag, service og samferdsel, tekniske allmenne fag (TAF), teknikk- og industriell produksjon og studiespesialisering (påbygging til studiekompetanse). Innen de fleste utdanningsprogram finnes ulike programområder.

Romsdal videregående skole er organisert i 6 avdelinger som alle har sine avdelingsledere. Hver elev vil være knyttet opp mot en av disse avdelingene. Der vil de i hovedsak ha tilhold, og der vil avdelingsledelsen sammen med sine lærere og rådgiver sørge for at de får den hjelp og støtte de skulle ha behov for.

Som elev ved Romsdal videregående skole blir man medlem av et skolesamfunn med et bredtfaglig spekter og et stort sosialt fellesskap; et skolesamfunn hvor hver enkelt vil være med å prege miljøet. Vi legger derfor vekt på at alle fra starten av er med og påvirker dette på en måte som fremmer samarbeide og trivsel for alle. Vi skal i fellesskap ivareta alles trivsel og velferd.

For våre elever skal skolen være det viktigste arbeidssted. Vi skal gjøre vårt til at skoleåret blir en positiv opplevelse som blir mest mulig vellykket for alle. Men det forutsetter at alle selv deltar aktivt i læringsprosessen – ikke bare på egen hånd, men også gjennom et aktivt samarbeid med sine medelever og lærere.

Vår visjon er: "Sammen skaper vi framtida!"

Velkommen som elev ved Romsdal videregående skole.

Ivar

Ivar Rød
 Rektor
 tlf. 71 24 33 01/ 99 09 01 08
 e-post: ivar.rod "alfakrøll" mrfylke.no