Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Stillaskurs


Godkjenningskurs stillassertifikat i hht alminnelige bestemmelser og tekniske krav fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidsmiljølovens §13 og foreskrift til arbeidsmiljøloven best. Nr 500)

Kurset tar for seg foreskrifter vedrørende adkomst, stabilitet, forankring/vindbelastning, kontroll, rapportering, skilting , tegningsforståelse m.m. Trestillas, rør- og koblingsstillas, systemstillas, hengestillas og rullestillas blir gjennomgått.

Kurset avsluttes med teoriprøve for godkjenning av den teoretiske delen av stillassertifikatet.

Målgruppe:
Ansatte i byggebransjen, skipsverft, malerfirma/, entilasjonsentreprenører, blikkenslagere.

Forkunnskap/Inntakskrav:
Minimum 6 måneders dokumentert praksis i foretak som benytter stillas i sin virksomhet. Legg ved attest fra arbeidsgiver.

Kurslengde:
36 timer teori.

Tidspunkt:
Ettermiddag/ kveldstid

Kursavgift:
Kr 6.000 per deltaker ( maks 20 deltakere). Materiell kommer i tillegg.
Egne avtaler for bedrifter som ønsker kurset for egne ansatte.

Kursstart:
Tilpasses, oppstart ved nok påmeldte deltakere.

Kontakt:
Spørsmål om kurset kan rettes til Magne Ivar Mordal på tlf. 99704345 / 71243360