Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Praksiskandidater: Renholdsoperatør


Personer som har 5 års praksis, eller oppnår det i løpet av kurset og som ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør.

 
Generelt om veien fram til fagbrev:

 • Praksiskandidat:
  Målgruppa er personer som har lang praksis i faget, og som ønsker å ta fagbrev. For å kunne gå opp som praksiskandidat må du ha totalt 5 års praksis i 100% stilling. Praksisen må være dokumentert fra arbeidsgiver.
 • Teoretisk prøve:
  Før du kan melde deg opp til fagprøve må du ha bestått en teoriprøve. Kurset "Eksamensforberedende kurs for Praksiskandidater" gir undervisning i sentrale tema (læremål) i fagplanen for renholdsoperatør. I tillegg blir det lagt opp til noe lesing på egen hånd.
 • Fagprøve:
  Når du har bestått teoriprøven og har oppnådd min 5 års relevant praksis i 100% stilling, kan du melde deg opp til fagprøven.

Kursinnhold:

 • Planlegging
  Vurdere og planlegge renholdsbehov
  Vurdere og velge kostnadseffektive metoder
  Velge renholdsutstyr
 • Renhold
  Ulike typer overflatebehandling
  Bruke ulike typer utstyr og metoder
  Vurdere kvalitet og estetikk i arbeidet
  Begrunne valg av kjemikalier, utstyr og metode
 • Bransjelære
  Etiske retningslinjer for faget og bransjen
  Gjøre rede for gjeldende regelverk innen helse, miljø og sikkerhet
  Drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Pensum:
Else Liv Hagesæther "Renhold – grunnmoduler" og "Renhold fagbrevmoduler", evt. tilleggslitteratur utdelt underveis.

Forkunnskap/Inntakskrav:
Ingen spesiell bortsett fra praksiskravet.

Kurslengde:
100 timer, en undervisningsøkt per uke (ca 4-skoletimer) i et år.
(Oppstart febr 2012 og eksamen i desember 2012).

Tidspunkt:
Dag/kveld (kan evt. avtales nærmere med deltakerne)

Kursavgift:
Gratis undervisning for personer som har voksenrett. I tillegg kommer utgifter til bøker ca kr 1.000,- og avgift for oppmelding til privatisteksamen.

Påmelding/Oppstart:

 • Påmelding på vigo.no
  (Velg Voksenoopplæring/realkompetansevurdering)
 • Send også utfylt påmeldingsskjema til skolen
 • Oppstart 21. februar 2012

Kontakt:
Astrid Benedicte Karlsnes tlf. 712 43 307