Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kalender > Politiske møter 2019 > Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

Mandag 17. juni 12:00 - Tirsdag 18. juni 15:30

Møte i fylkestinget 17. - 18. juni

Saker til behandling

Saksnr Innhald
T 19/19 Val av revisor – Etablering av nytt revisjonsføretak Møre og Romsdal Revisjon SA
T 20/19 Godkjenning av prosjektrekneskap - Byggeprosjekt K753 Kristiansund vgs - Erstatningslokaler bygg 09
T 21/19 Statusmelding - Oppfølging av forvaltningsrevisjonar, statlege tilsyn og andre kontrollar
T 22/19 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2019 - Oppfølging av musea
T 23/19 Svorka Energi AS - ny organisasjonsform
T 24/19 Oppdatering av Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i Møre og Romsdal fylkeskommune
T 25/19 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2019-2023
T 26/19 Forskotering av fylkesvegprosjekt - nye retningsliner og avtalar
T 27/19 AutoPASS-regulativ på fylkesvegferjer i Møre og Romsdal
T 28/19 Uttale - endring av vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet
T 29/19 Politisk organisering frå valperioden 2019 - 2023
T 30/19 Revidering av Reglement for godtgjersle for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune
T 31/19 Økonomirapportering per 1. tertial 2019
T 32/19 Bypakke Ålesund (blir ettersendt)
T 33/19 Revidering av økonomiplan 2019 - 2022
T 34/19 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2020-2023
T 35/19 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om Jensholmbrua
T 36/19 Interpellasjon frå Bjarne Kvalsvik om fartøybytte på ferjestrekning
T 37/19 Interpellasjon frå Victoria Smenes om tilbod til alle elevar om å delta på skulegudstenester
  Godkjenning   av protokoll

 På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.