Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mellomoppgjøret 2013

Resultatet av mellomoppgjøret

Mellomoppgjøret 2013

Om resultatet av mellomoppgjøret
(KS, 3.05.2013): 

B-rundskriv om resultatet av mellomoppgjøret er nå utarbeidet.

Rundskrivet omhandler økonomien i oppgjøret, og gir informasjon om hvordan de ulike økonomiske elementene skal iverksettes.

I et mellomoppgjør har partenes valgte organer fullmakt til å godkjenne forhandlingsresultatet. Dette betyr at forhandlingsløsningen ikke sendes ut til avstemning hos medlemmene, men behandles av KS’ Hovedstyre i sitt møte den 22. mai 2013. Svarfrist for alle parter er 24. mai 2013.

Det er anledning til å iverksette lønnsendringene før svarfristen, for å spare seg etterregning og etterbetaling. KS ser ikke noe i veien for at utbetaling kan finne sted i mai, men vil for ordens skyld anbefale at det tas et forbehold om at resultatet blir endelig akseptert.

B-rundskrivet finner du i høyre marg under Snarvegar.

(KS, 9.04.2013):

Forhandlingene starter torsdag 18. april kl. 10.30. Da møtes partene for første gang i forbindelse med mellomoppgjøret 2013. Forhandlingene skal være avsluttet innen tirsdag 30. april kl. 24.00.

Mellomoppgjøret 2013

KS' forhåndlingsområde er det største i offentlig sektor og det nest største totalt. Forhandlingsområdet omfatter alle landets kommuner og fylkeskommuner (forutenom Oslo), samt over 500 bedrifter med kommunal tilknytning. Dette utgjør om lag 410 000 ansatte, organisert i 42 fagforeninger tilsluttet de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio, YS K og Akademikerne. Den totale lønnsmassen i forhandlingsområdet er på 186 milliarder kroner, inkludert sosiale kostnader.

Forhandlingene starter torsdag 18. april kl. 10.30 i Kommunenes Hus, og skal være avsluttet innen tirsdag 30. april kl. 24.00. 

Tariff - ord og uttrykk?

(KS, 5.3.2013): 

"Torsdag 18. april starter årets lønnsoppgjør i KS-området. I mellomoppgjøret midt i tariffperioden forhandles det normalt kun om lønn og partene har tiden fram til 30. april for å finne en løsning gjennom forhandlinger.

Foreløpige tall fra TBU (det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) viser at lønnsveksten for lønnstakere samlet i Norge var på fire prosent i fjor. Ansatte i kommunesektoren hadde den samme lønnsutviklingen som gjennomsnittet i 2012. I løpet av de siste fem årene har kommuneansatte hatt en lønnsutvikling på mellom 25 og 26 prosent, ifølge tallene fra beregningsutvalget.

KS forhandler på vegne av alle landets kommuner (utenom Oslo), fylkeskommuner og over 500 bedrifter. Forhandlingene gjelder for over 400 000 ansatte i kommunesektoren. De ansatte er representert gjennom 40 arbeidstakerorganisasjoner som inngår i en av forhandlings-sammenslutningene LO-kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-kommune.

Forhandlingene skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene i plenumsmøter med alle delegasjoner til stede.

I mellomoppgjør har partenes valgte organer fullmakt til å godkjenne et resultat. Det betyr at en anbefalt forhandlings- eller meklingsløsning ikke sendes på uravstemning, men vedtas av KS Hovedstyre."

Dokumenter

KS - Forholdsregler ved streik 10. utgave (2012)PDF-dokument - 5,42 MBSkjema Søknad om dispensasjon frå streikDOC-dokument - 29,50 kBKva lyt skulen gjere før plassfråtredingPDF-dokument - 199,61 kB

Andre kjelder