Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Sentralt tariffoppgjer

Illustrasjonsbilde

Her vil du finne nyhende om dei sentrale tariffoppgjera  

Tariff 2018

Det framforhandlete forslaget til ny Hovedtariffavtale er anbefalt av alle parter, henholdsvis KS, LO Kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne.

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag.

Uravstemningen skjer også i år elektronisk. Den 14. mai 2018 får alle stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt til postmottaket.

A-rundskriv 1-2018 - Tariffrevisjonen pr 1.5.2018 – Forslag til ny Hovedtariffavtale sendes til medlemmene for uravstemning

Les mer om tariffoppgjeret på ks.no --> http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/tariff/ 


Mellomoppgjeret 2017

Tariff 2017

Vårens tariffoppgjer (mellomoppgjer) står for døra. Forhandlingsstart er den 27.4.2017 og forhandlingane vert avslutta innan 30.4.2017 kl 24.00.

Les meir

Tariff 2016

Tariff 2016

Historikk

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2015

Forhandlingsløsning i kommunesektoren

KS og alle forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio kommune og YS Kommune er enige i årets tariffoppgjør. Det gis ikke nye lønnstillegg ut over det partene ble enige om i fjor. Akademikerne Kommune trenger tid til å vurdere KS’ siste tilbud.

Les meir

Sentralt Tariffoppgjer 2014

KF Infoserie er oppdatert etter tariffoppgjøret.

For pålogging/registering som bruker av KF Infoserie:
http://mrfylke.no/Intranett/Arbeidsgivar-HR/Lov-Avtale-Reglement/KF-infoserie 

Les meir

Mellomoppgjøret 2013

Resultatet av mellomoppgjøret

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2012

Her vil du finne nyhende om tariffoppgjeret per 1.5.2012. 

Les meir

Sentralt tariffoppgjer 2010

Her vil du finne nyheiter om tariffoppgjeret per 1.5.2010.  På KS si heimeside "Tariff 2010" blir det publisert utfyllande informasjon i samband med meklingsløysinga 9. juni.

Les meir