Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Intranett > Arbeidsgivar HR > Arbeidsgivarpolitikk > Lønn/tariff > Lokale lønnsforhandlingar

Lokale lønnsforhandlingar

Illustrasjonsbilde

Lokale forhandlingar 2018

Klikk --> FRAMDRIFTSPLAN 2018 [oppdatert per 02.09.18

Orientering om resultatet av dei lokale forhandlingane 2018

Dato ekspedert per e-post Skriv til einingane om resultat Tariff 2017 Forhandlingsdato
27.10.2018 Orientering om resultatet i HTA kap. 4 22. oktober 2018
13.11.2018 Orientering om resultatet i HTA kap. 5 30. oktober 2018
13.11.2018 Orientering om resultatet i HTA kap. 3 7. november 2018

Dei lønspolitiske drøftingsmøta 2018

Dato Referat Presentasjon
22.05.2018 Referat frå drøftingane (HTA kap. 3, 4 og 5)

Presentasjon frå møtet 2018

(2017)

     
31.08.2018 Referat frå drøftingane (HTA kap. 3, 4 og 5) Presentasjon frå møtet
     

Styrande dokumenter

09.09.14 Lønnspolitisk plan Hovedtariffavtalen 1.5.16-30.4.18
07.09.18 Skriv til rektorane, Fylkestannlegen og avdelingssjefane i sentraladministrasjonen Oppdatert versjon
 11.09.2018
07.09.18 Skriv til dei hovudtillitsvalgte Oppdatert versjon 
 11.09.2018

Verkty kassa

Kap.3

Støtteskjema

Støtteskjema tannhelse

Støtteskjema skuleleiarar (pdf)

Kriteriesett skuleleiarar 
(side 25-31)
Kap. 4 Fremming av 4.2.4 Kompetanse innspel/krav       Kriterium 2: Kompetanse
Kap.5

Støtteskjema

Støtteskjema tannhelse

 

 

Vi viser til informasjon om det sentrale tariffoppgjeret 2018 . Det vert ikkje lokale forhandlingar i kap 4 pkt. 4.2.1 i 2018. Forhandlingar etter pkt. 4.2.4 kjem fram i framdriftsplan 2018 ovafor.

For stillingar i HTA kap. 3 og 5, skjer all lønnsregulering lokalt gjennom årlege lønnsforhandlingar mellom partane på fylkesnivå. I kap. 3 finn vi toppleiargruppa, fylkesrevisjonssjef, kontrollsjef, assisterande etatsjefar, overtannlegar og skoleleiarar. Kap. 5 omfattar i hovudsak profesjonsgrupper (m.a. tannlegar, ingeniørar, arkitektar) og rådgivarar med akademikarbakgrunn, samt nokre leiarstillingar.

Informasjon frå tidlegare lønnsforhandlingar finn du i artiklane nedanfor.


SÆRSKILT OM LØNSKRAV GRUNNGJEVE jf HTA 4.2.4 KOMPETANSE

"Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning.

Les meir

Lokale forhandlingar 2017

Klikk --> FRAMDRIFTSPLAN 2017 [oppdatert per 31.05.17

Les meir

Lokale forhandlingar 2016

Historikk 2016

Les meir

Lokale forhandlingar 2015

KS melder (2015-06-17):

"Naturviterne og Econa har ikke akseptert forhandlingsresultatet ved mellomoppgjøret i 2015. De skal derfor ikke gjennomføre lokale forhandlinger for sine medlemmer før de eventuelt tiltrer protokollen. Les mer på http://www.ks.no/naturviterneogecona."

Lokale forhandlingar 2015

Les meir

Lokale forhandlingar 2014

Lokale forhandlingar 2014

FRAMDRIFTSPLAN 2014 [per 26.09.14] (klikk på ordet)

Les meir

Påmelding Utveksling av krav og tilbod 4.A.1 2014

Her melder du deg på møtet 13.10.2014

Les meir

Lokale lønnsforhandlinger 2013

Lokale forhandlingar 2013

Fremdriftsplan – Informasjonsressursar - Verkty

Les meir

Lokale lønnsforhandlingar 2012

Informasjonsressursane nytta ved lokale lønnforhandlingar 2012

Les meir

Lokale lønnsforhandlingar 2011

Vi viser til informasjon om det sentrale tariffoppgjeret 2011  om at det ikkje blir lokale forhandlingar for tilsette i HTA kap. 4.

Les meir

Kontaktpersonar

Preben Geir Irvung Preben Geir Irvung
Personalsjef
71 28 04 58 /
Mob. 482 05 539
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post

SÆRSKILT OM LØNSKRAV GRUNNGJEVE jf HTA 4.2.4 KOMPETANSE

"Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning.